Properament

Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

3a Edició

Matrícula

Per matricular-se caldrà omplir el formulari d'inscripció a través d'aquesta pàgina web.

Matrícula ordinària a partir del 26 d’abril de 2023: 13.750 Euros
Per tal que sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a màxim el 25 d’abril de 2023.

1. Matrícula ordinària abans del 25 d’abril de 2023:
    400€ de descompte (13.350€). Cal pagar la preinscripció abans del 25 d’abril de 2023.
    800€ de descompte ( 12.950€). Cal pagar la totalitat abans del 25 d’abril de 2023.

2. Descompte a empreses que paguin la matrícula de 2 a 3 treballadors ( caldrà facturar a l’empresa): 10% de descompte.
    12.015€  matrícules abans del 25 d’abril de 2023.
    12.375€ matrícules a partir del 26 d’abril de 2023.

3. Descompte per empreses que paguin la matrícula de 4 o més treballadors ( caldrà facturar a l’empresa): 15% de descompte.
    11347,50€  matrícules abans del 25 d’abril de 2023.
    11.687,50€ matrícules a partir del 26 d’abril de 2023.

Finançament: Una vegada pagada la preinscripció (2.000€), l'import restant de la matrícula es pot pagar en 10 terminis. Aquest fraccionament tindrà un recàrrec del 3,5% que s'aplicarà a l'import fraccionat.

Properament
eventis